Informacije za starše


Obrazci


Vloga za vpis 
Vloga za sprejem otroka v vrtec 2017-2018
Vloga za sprejem otroka v vrtec 2018-2019

Obrazec je enoten za vse javne vrtce v MOL.

Izpisnica
Odjava otroka iz vrtca 

Izpis otroka iz vrtca pisno najavite najkasneje 15 dni pred izpisom.

Vloga za znižano plačilo vrtca

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

Znižano plačilo vrtca starši uveljavljate z oddajo Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na Centru za socialno delo.

Rezervacije
Izjava za koriščenje poletne rezervacije 
Vloga za koriščenje zdravstvene rezervacije

Več informacij o poletni in zdravstveni rezervaciji  na povezavi. 


Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec
Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ob vstopu v vrtec 


Plačevanje vrtca preko trajnika

Soglasje za SEPA direktno obremenitev