Enota Vrtača


Naslov: Enota Vrtača (zemljevid), Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana, kateri je priključen oddelek pri OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana (zemljevid)

Telefon: 01 241 26 28, 01 241 26 29
E - pošta: vrtec. vrtaca@siol.net (sporočanje odsotnosti v vrtcu)
Poslovni čas: 6.45 – 17.00

Število oddelkov: 6 oddelkov otrok v starosti od 1 do 6 let

Vizija enote: Preko celostnega doživljanja otrokom omogočamo, da se zavedajo sebe ter spoštujejo različnost. Spodbujamo jih k razvoju lastnih potencialov, samostojnosti, prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja ter sodelovanja v skupini. Starše spoštujemo kot enakovredne partnerje in jih vključujemo v izvedbene dejavnosti.