O vrtcu


Kontakti


VODSTVO VRTCA

Maja Kunaver, ravnateljica
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: vrtec.presernova-lj@guest.arnes.si
Telefon: 01 241 26 60; mobitel: 041 264 166
 

Marija Burnik, pomočnica ravnateljice 
Enota Prešernova, Prešernova cesta 29, Ljubljana 
E-pošta: vrtec.preseren@siol.net
Telefon: 01 241 26 60; mobitel: 040 613 825

 

TAJNIŠTVO

Barbara Borlovan, poslovna sekretarka 
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: vrtec-erjavceva@guest.arnes.si
Telefon: 01 241 26 20

 

RAČUNOVODSTVO

Polona Mihelač Bajraktarević, računovodja
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
E-pošta: apolonija.mihelac@guest.arnes.si
Telefon: 01 241 26 24

 

OSKRBNINE

Svetlana Kogej, knjigovodstvo in oskrbnine
Enota Vrtača, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana
e-pošta: svetlana.kogej1@guest.arnes.si 
telefon: 01 241 26 25

 

SVETOVALNA SLUŽBA

Katarina Veler Jekl, svetovalna delavka 
Enota Puharjeva, Puharjeva 4, Ljubljana
E- pošta: katarina.veler@guest.arnes.si   
Telefon: 01 241 26 40

  

PREHRANA IN ZDRAVSTVENO-HIGIENSKI REŽIM

Nežka Poljanšek, organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Enota Puharjeva, Puharjeva 4, Ljubljana
E-pošta: nezka.poljansek@guest.arnes.si 
Telefon: 01 241 26 40


Gina Veselič, vodja kuhinje
E-pošta: gina.veselic@guest.arnes.si
Telefon: 01 241 26 44

 

Uradne ure uprave in strokovnih služb so vsak torek od 14.00 do 16.00.