Programi


Programi


Osnova našega programa so cilji in načela nacionalnega programa Kurikuluma za vrtce. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999.

 

Program posameznega oddelka v skladu z nacionalnim programom ter letnim delovnim načrtom vrtca in enote načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Ob sodelovanju otrok in staršev ter upoštevanju razvojne stopnje in drugih značilnosti otrok v oddelku pedagoški delavci načrtujejo tudi vsakodnevne dejavnosti. Dejavnosti vključujejo področje jezika, narave, gibanja, družbe, umetnosti in matematike.

 

Programi glede na starost
Programi so organizirani in namenjeni otrokom od prvega do šestega leta starosti, in sicer:

 

  • I. starostna stopnja od 1 do 3 leta,
  • II. starostna stopnja od 3 do 6 leta.

 

Programi glede na trajanje
Naši programi so celodnevni in trajajo od 6 do 9 ur, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času. Vrtec je odprt od ponedeljka do petka. Poslovni čas se določi z letnim delovnim načrtom vsako leto posebej, glede na potrebe staršev. Posamezne enote poslujejo glede na potrebe staršev in sicer med 6.30 in 17.00.